Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website duocphamsabina.vn được vận hành bởi Công ty TNHH Dược phẩm SABINA. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “ thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý ( có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế

Họ tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại ( di dộng, để bàn), Email

Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên Web này và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Dược phẩm SABINA có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cunng cấp dịch vụ khác nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Ví dụ: Chúng tôi sẽ nhờ bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Chúng tôi có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và rủi ro tín dụng. Trong khuôn khổ chính sách bảo mật, chúng tôi không bán hay tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong chính sách bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin.

Dược phẩm SABINA sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục địch thu thập và khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

Công ty TNHH Dược phẩm SABINA

Số nhà 14 Ngõ 58 Trần Vĩ, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội

(04) 3235 3666 – 0979 89 55 33

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khàng của Dược phẩm SABINA theo số hotline 0979 89 55 33

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

Dược phẩm SABINA sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách hàng cho bất lỳ một công ty nào khách ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Dược phẩm SABINA có thể yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ: khi có căn cứ cho vệc tiết lộ thông tin là cẩn thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.

Dược phẩm SABINA cam kết thực hiện đúng các Chính sách Bảo mật thông tin theo luật pháp Việt Nam